STICHTING DAGBESTEDING KRIMPENERWAARD

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is een actieve, enthousiaste, ondernemende en op de deelnemers gerichte organisatie.

Door het aanbieden van dagbesteding geven wij op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer.

De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen en worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Wij zorgen voor een goede begeleiding en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

 

HET TEAM